Algemene voorwaarden
Technische staat motor
 • Standaard uitlaat of uitlaat met decibel killer. Open uitlaten zijn NIET toegestaan!
 • Bandenprofiel minimaal 2 millimeter over de gehele bandbreedte en de voorgeschreven bandenspanning.
 • Banden niet uitgedroogd en niet ouder dan 7 jaar (check de DOT code).
 • Kettingtandwielen niet afgebroken of versleten en de juiste kettingspeling.
 • Remblokken en schijven voldoende dikte en voldoende remvloeistof en remdruk op beide remmen.
 • Geen olie- of vloeistof lekkages (denk ook aan de voorvork kering).

Indien je motor niet voldoet aan (een van) de voorwaarden word je uitgesloten van deelname. Restitutie is niet mogelijk. Zorg dus dat je motor in goede technische staat verkeerd. Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Motorrijder
 • Minimaal 18 jaar en in het bezit van een motorrijbewijs.
 • Onbeschadigde integraal of systeemhelm, niet ouder dan 7 jaar. Géén jet helm of potje.
 • Motorkleding van leder of textiel (wij adviseren leder en een rug protector).
 • Motorspijkerbroeken zijn niet toegestaan.
 • Stevige motorlaarzen (zonder veters) die de enkels bedekken.
 • Lederen motorhandschoenen die de polsen bedekken.
 • Kneesliders met titanium of andere kneesliders die vonken, zijn niet toegestaan.

Indien de motorrijder niet aan de voorwaarden voldoet is deelname uitgesloten. Er zal geen restitutie plaatsvinden, zorg dus dat alles in orde is, zowel voor je eigen veiligheid als die van de andere deelnemers.

Aansprakelijkheid

– De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en eventuele gevolgen daarvan.
– De organisatie, de instructeur(s), de medewerkers, de circuitbeheerder(s) en/of andere deelnemers, zijn niet aansprakelijk voor een schade aan de motorfiets, kleding of andere bezittingen van de deelnemer noch voor letselschade welke is ontstaan voor, tijdens of na deelname aan Motor Circuit Training. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

N.B.
Bij calamiteiten op of langs de baan kan rijtijd verloren gaan, er vindt dan geen restitutie plaats. Bij het niet voldoen aan de voorwaarden, het vertonen van gevaarlijk gedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen, kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname. Er vindt dan géén restitutie plaats. Bij twijfel geeft de organisatie uitsluitsel.

Cadeaubon
 • De cadeaubon is 1 jaar geldig.
 • De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
 • De cadeaubon is geldig voor alle trainingen bij Motor Circuit Training.
 • De cadeaubon dient ingeleverd te worden tijdens het inschrijven op de dag van de training.
Annuleren

Tot 4 weken voorafgaand aan de training kan er geannuleerd worden. Wel wordt er € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Het resterende bedrag wordt als tegoed gereserveerd.

Lees ook de voorwaarden voor het aanbrengen van een “vervangende rijder”

Vervangende rijder

Indien een deelnemer om persoonlijke redenen niet aan een evenement kan deelnemen is een kosteloze omzetting naar een vervangende rijder mogelijk. De vervangende rijder moet uiterlijk 1 week voor de trainingsdatum bij ons  per e-mail aan info@motorcircuittraining.nl gemeld zijn. De vervangende rijder wordt alleen toegelaten tot het evenement als hij een bevestiging van Motor Circuit Training per e-mail ontvangen heeft.