Via een annuleringsverzekering kan, indien aan de voorwaarden hiertoe is voldaan, het deelnamebedrag (gedeeltelijk) vergoed worden.

Het is mogelijk om tijdens je reservering een annuleringsverzekering af te sluiten. De kosten hiervoor bedragen € 10,-.

Deze annuleringsverzekering vergoedt de kosten als de annulering op basis van een van de navolgende redenen plaatsvindt:

  1. Overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevalletsel of zwangerschap van de verzekerde persoon of van een zgn. risicopersoon. Risicopersonen zijn minderjarigen of familieleden in de eerste graad die verpleging nodig hebben.
  2. Schade aan eigendom(motor) van de verzekerde persoon als gevolg van vuur, natuurrampen, zwaar ongeval of strafbare handelingen (zoals inbraak).
  3. Verlies van de vaste arbeidsrelatie van de verzekerde persoon als gevolg van een onverwachte, bedrijfsafhankelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever.
  4. Starten met werken als gevolg van een arbeidsovereenkomst, voor zover de verzekeringsnemer bij het boeken geregistreerd werkloos was.
  5. Onverwachte oproep van de verzekeringsnemer om dienst te doen in het leger, voor zover de oefening niet verschoven kan worden en de kosten voor annulering niet door een andere kostendrager vergoed worden.
  6. Herexamens van niet behaalde tentamens door de verzekeringsnemer bij een school of universiteit waarbij niet deelnemen aan de herexamens een verlenging betekenen van de studie.

Wij raden je aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze verzekering kan je behoeden voor de financiële gevolgen van annulering.

Vergoeding

Via een annuleringsverzekering kan, indien aan de voorwaarden hiertoe is voldaan, het volgende van het deelnamebedrag vergoed worden:

  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van het evenement wordt het volledige bedrag gereserveerd als een tegoed op uw account.
  • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van het evenement wordt er € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Het resterende bedrag wordt als tegoed gereserveerd.
Om een beroep te doen op een van de hierboven genoemde redenen tot annuleren dient de verzekeringsnemer, binnen drie dagen, na het ontstaan van de reden hiervoor, de annulering te melden. Dit moet schriftelijk en met reden omkleed, medegedeeld worden aan info@motorcircuittraining.nl. Wordt aan een van deze vereisten niet voldaan is Motor Circuit Training vrijgesteld van vergoeding van de kosten.